rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Wpływ zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na zasiłek chorobowy

Wysokość świadczeń chorobowych w dużej mierze uzależniona jest od wysokości przychodu/wynagrodzenia osiąganego przed powstaniem niezdolności do pracy. Świadczenia te mają bowiem na celu rekompensatę utraconego zarobku wskutek niemożności wykonywania pracy. Jednak w jednej z sytuacji ustawodawca uniemożliwił wypłatę świadczeń chorobowych ponad poziom wykraczający poza odpowiedni procent odpowiadający przeciętnemu wynagrodzeniu.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne należne są zazwyczaj osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu i z tego tytułu wypłacane są w czasie trwania tego ubezpieczenia. Zdarza się jednak, że świadczenia te należne są za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Po ustaniu tytułu

Osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek chorobowy przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
   
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Tak wynika z art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po jego ustaniu nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, m.in. jeżeli osoba niezdolna do pracy:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
   
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej,
   
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku /świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Gdy niezdolność do pracy przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ale wystąpi jedna ze wskazanych przesłanek, wymienionych w art. 13 ustawy zasiłkowej, to mimo iż spełnione są warunki określone w art. 7 ustawy zasiłkowej, świadczenie nie przysługuje. Gdy natomiast jest ono należne, to zastosowanie może mieć zasada dotycząca ograniczenia podstawy jego wymiaru.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego. Przy czym, oprócz przesłanek negatywnych wymienionych wcześniej, ustawodawca wskazał dodatkowe okoliczności powodujące, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje w czasie trwania ubezpieczenia, jak i po jego ustaniu. W myśl art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej, nie przysługuje ono osobie uprawnionej m.in. do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ograniczenie podstawy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. Stanowi o tym art. 46 ustawy zasiłkowej, który zgodnie z art. 47 ustawy zasiłkowej ma zastosowanie do świadczenia rehabilitacyjnego.

Kwota ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego należnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ulega zatem zmianie od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

W związku z tym, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego dla celów emerytalnych w każdym kwartale roku kalendarzowego ulega zmianie, tj. zmniejszeniu albo zwiększeniu, świadczenia chorobowe za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego mogą być obniżane albo zwiększane (patrz tabela).

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie ma zastosowania w przypadku podstawy wymiaru zasiłku:

- macierzyńskiego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
- chorobowego dla pracownika, któremu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia (z tytułu niezdolności do pracy powstałej zarówno po ustaniu zatrudnienia, jak i w czasie zatrudnienia), gdy był on zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, a jedna z umów o pracę zakończyła się.

źródło: komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej dostępny na stronie internetowej www.zus.pl

Kwota ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego należnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Okres obowiązywania Kwota stanowiąca 100% przeciętnego wynagrodzenia Kwartał, z którego przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
od 1 czerwca do
31 sierpnia 2018 r.
4.622,84 zł I kwartał 2018 r.
od 1 września do
30 listopada 2018 r.
4.521,08 zł II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.