rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Czy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Pracownicy otrzymują premie uznaniowe. Według zapisu regulaminu wynagradzania: "Premię przyznaje się za czas efektywnie przepracowany. W przypadku, gdyby pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, premia nie przysługuje.". Czy należy wliczać je do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej, czy po uzupełnieniu?

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, dalej świadczeń chorobowych, należy wliczać premię w kwocie faktycznie wypłaconej za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie należy uwzględniać tych składników, które na mocy przepisów wewnątrzzakładowych są wypłacane za okresy absencji chorobowej. Wyłączeniu podlegają także te, w stosunku do których ww. przepisy nie zawierają jednoznacznych regulacji w tym zakresie, ale pracodawca udokumentuje, że są wypłacane za okres pobierania ww. świadczeń (por. ust. 295 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

W sytuacji, gdy pracodawca utworzył regulamin wynagradzania i wprowadził do niego odpowiednie zapisy dotyczące wypłaty (przyznawania, wysokości, sposobu ustalania) poszczególnych składników płacowych, to rozstrzyganie, czy dany składnik podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych następuje w oparciu o te postanowienia. Natomiast o tym, czy dany składnik podlega uzupełnieniu przed wliczeniem go do podstawy wymiaru świadczeń decyduje sposób jego pomniejszania za okresy ich pobierania.

Ważne: Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych uzupełnieniu podlegają wyłącznie te składniki wynagrodzenia, które na podstawie przepisów płacowych są zmniejszane proporcjonalnie do okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Uzupełnienie następuje, gdy premia za dany miesiąc została proporcjonalnie obniżona do dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, zapisy regulaminu wynagradzania dotyczące wypłaty premii wzajemnie się wykluczają. Z pierwszego zdania wynika, że premia jest przyznawana za czas efektywnie przepracowany, co oznacza, że nie jest wypłacana za okresy absencji chorobowej, a tym samym podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Postanowienie to pozwalałoby na proporcjonalne zmniejszanie jej za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jednakże zdanie drugie wskazuje, że warunkiem otrzymania premii za dany miesiąc jest przepracowanie całego miesiąca. Zgodnie z jego literalnym brzmieniem, każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy powoduje zmniejszenie premii do 0 zł. To oznacza, że premia nie jest wypłacana za czas efektywnie przepracowany, a jej zmniejszenie jest nieproporcjonalne do dni absencji.

Pomimo tego nie ma wątpliwości, że premia przedstawiona w pytaniu podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Należy ją przyjąć w kwocie faktycznie uzyskanej przez pracownika (bez uzupełnienia). Gdyby pracodawca usunął z regulaminu premiowania drugie z cytowanych w pytaniu zdań, to premia mogłaby być proporcjonalnie zmniejszana za okresy absencji, a tym samym przed wliczeniem do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych podlegałaby uzupełnieniu.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.100 zł oraz premię miesięczną stanowiącą 20% wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany. Premia jest zmniejszana proporcjonalnie do dni absencji w pracy.

W marcu 2017 r., za który wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za 5 dni lutego 2018 r., pracownik przez 9 dni chorował (od 6 do 14 marca). Za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.470 zł oraz premię w wysokości 294 zł (1.470 zł x 20%).

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie za marzec 2017 r. zostanie przyjęte w wysokości 2.174,51 zł, tj.: 2.100 zł + (2.100 zł x 20%) = 2.520 zł; 2.520 zł - 345,49 zł = 2.174,51 zł.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że premia przysługuje pod warunkiem przepracowania pełnego miesiąca. Dzień absencji powoduje zmniejszenie premii do 0 zł. Za marzec 2017 r., za który wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.470 zł (premia wyniosła 0 zł z uwagi na 9 dni choroby). Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie przyjęte do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości 1.812,09 (2.100 zł - 287,91 zł).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60