rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Spełnienie warunków do chorobowego ze zlecenia nie gwarantuje jego wypłaty

Zasiłek chorobowy to jedno ze świadczeń krótkoterminowych. Najczęściej należne jest w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby. Podstawowym warunkiem, którego spełnienia oczekuje ustawodawca od ubezpieczonych, jest posiadanie tzw. okresu wyczekiwania. Nie dotyczy to enumeratywnie wymienionych sytuacji, w których zasiłek przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Może się jednak zdarzyć, że pomimo spełnienia warunków do zasiłku chorobowego zleceniobiorca nie otrzyma tej należności.

Prawo do zasiłku

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy, w szczególności z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Przy czym ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. Jego długość ustawodawca uzależnił od charakteru podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku zleceniobiorców, dla których ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, okres wyczekiwania na nabycie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego wynosi 90 dni. Ubezpieczony taki nabywa bowiem prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do ubezpieczenia tego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

 • urlopem wychowawczym lub bezpłatnym albo
   
 • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Przewiduje tak art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Określając zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego ustawodawca wskazał ubezpieczonych oraz okoliczności, w których zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, a więc przykładowo zleceniobiorcy, stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Ponadto przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego takiemu ubezpieczonemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a-50 ustawy zasiłkowej. Tak wynika z art. 48 ustawy zasiłkowej. Jeżeli więc niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres pełnych kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek.

Jeśli jednak niezdolność do pracy zleceniobiorcy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, okresem, z którego przyjmowany jest przychód do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jest miesiąc, w którym powstało prawo do takiego zasiłku.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nie dłuższej niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przychód za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, podlega uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby ubezpieczony podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Natomiast gdy zleceniobiorca nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu albo przerwa pomiędzy aktualnym i poprzednim okresem ubezpieczenia chorobowego przekracza 30 dni, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

 • kwota przychodu określona w umowie przypadająca na miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku - dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono kwotowo,
   
 • kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku - dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie,

po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%.

Kwestie te reguluje art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej.

Przy czym, jak podaje ZUS w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, jeżeli u płatnika składek w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku zleceniobiorcy, nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostać przyjęty, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód osiągnięty przez ubezpieczonego.

Mimo tylu wariantów w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy może się okazać, że spełnienie przez takiego ubezpieczonego warunków do nabycia prawa do zasiłku chorobowego nie gwarantuje mu otrzymania tego świadczenia, ponieważ ustalona dla niego podstawa wymiaru wyniesie 0. Może do tego dojść w sytuacji, gdy:

 • stanie się on niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego i
   
 • nie będzie posiadał wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego albo przerwa pomiędzy aktualnym i poprzednim okresem ubezpieczenia chorobowego przekracza 30 dni, a ponadto
   
 • u płatnika składek w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku zleceniobiorcy, nie ma innych ubezpieczonych, z którymi płatnik zawarł takie same lub podobne umowy, a zleceniobiorca nie osiągnął przychodu (przykład).

Przykład

Pan Rafał został zatrudniony na umowę zlecenia od dnia 6 września 2017 r. Z tym też dniem został zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Poprzednie jego ubezpieczenie z racji wykonywania umowy o pracę ustało z dniem 31 maja 2017 r. Zleceniodawca pana Rafała nie zawarł takich samych lub podobnych umów z innymi ubezpieczonymi. Umowa pana Rafała jest jedyną zawartą z płatnikiem składek.

Pan Rafał stał się niezdolny do pracy w dniu 2 października 2017 r. i jest nieprzerwanie niezdolny do pracy do dnia 30 stycznia 2018 r.

Z uwagi na wskazany stan faktyczny pan Rafał nabył prawo do zasiłku począwszy od 5 grudnia 2017 r., a więc po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Ponieważ jednak:

- przerwa pomiędzy ubezpieczeniem chorobowym z racji umowy zlecenia a umowy o pracę przekracza 30 dni,
- płatnik nie zawarł umów (takich samych lub podobnych) z innymi ubezpieczonymi,
- pan Rafał nie osiągnął w grudniu 2017 r. przychodu,

podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pana Rafała wynosi 0.

Pomimo że pan Rafał spełnił warunki do nabycia prawa do zasiłku chorobowego, płatnik składek nie mógł dokonać jego wypłaty.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.