rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy, z którym zawarto kolejną umowę zlecenia

Od kilku miesięcy zawieramy umowy zlecenia z tą samą osobą na następujące bezpośrednio po sobie okresy obejmujące pełne miesiące kalendarzowe. Pod koniec lipca 2017 r. zleceniobiorca zachorował i nabył prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie trwało do 5 sierpnia 2017 r. Pomimo tego od 1 sierpnia br. zawarliśmy z tą osobą kolejną umowę zlecenia. Czy możemy wypłacić zasiłek chorobowy za okres po 31 lipca 2017 r., czy powinniśmy jego wypłatę przekazać do ZUS?

Zgodnie z art. 61 ustawy zasiłkowej, płatnicy składek upoważnieni do wypłaty zasiłków ustalają prawo, obliczają wysokość oraz dokonują ich wypłaty za okres choroby przypadającej w czasie trwania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Osobom uprawnionym do zasiłków po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia zasiłki chorobowe wypłaca wyłącznie ZUS.

Zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, które trwa nadal wobec zawarcia kolejnej umowy zlecenia bezpośrednio po poprzedniej. Cała orzeczona niezdolność do pracy przypada więc w czasie ubezpieczenia chorobowego. Tym samym zleceniodawca, uprawniony do wypłaty zasiłków, powinien kontynuować wypłatę świadczenia. Należy przy tym mieć na uwadze art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, w myśl którego ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za całe zwolnienie, w czasie którego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał je w sposób niezgodny z jego celem.

Ważne: Za pracę zarobkową uważa się każdą pracę przynoszącą ubezpieczonemu przychód, wykonywaną m.in. na podstawie przepisów prawa pracy (np. umowy o pracę), bez względu na wymiar czasu pracy i okres jej wykonywania oraz podstawę prawną.

Samo przedłużenie umowy nie spowoduje utraty prawa do zasiłku, jeśli w okresie choroby umowa ta nie będzie wykonywana. Takie założenie można przyjąć w sytuacji opisanej w pytaniu. Umowa zlecenia została zawarta na kolejny miesiąc pomimo trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak w czasie tej niezdolności nie jest wykonywana - jej podjęcie nastąpi po zakończeniu choroby.

Zwracamy uwagę! Praca zarobkowa wykonywana choćby przez jeden dzień orzeczonej niezdolności do pracy powoduje, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za wszystkie dni objęte tym zwolnieniem.

Przykład

Zleceniobiorca od 1 września 2016 r. wykonuje umowy zlecenia zawierane na okresy miesięczne. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W okresie od 24 lipca do 10 sierpnia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pomimo tego zleceniodawca, będący płatnikiem zasiłków, zawarł z nim kolejną umowę zlecenia od 1 do 31 sierpnia 2017 r. (w czasie choroby umowa nie była wykonywana).

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy. Jego płatnikiem nadal jest zleceniodawca.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że kolejna umowa zlecenia została zawarta po przerwie, tj. od 7 do 31 sierpnia 2017 r. (nie była wykonywana w okresie orzeczonej niezdolności do pracy).

Zleceniodawca przekazał do ZUS wypłatę zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, tj. od 1 do 10 sierpnia 2017 r. Zawarcie nowej umowy zlecenia nie spowodowało przejęcia wypłaty zasiłku przez zleceniodawcę.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60