rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016

ZUS wyjaśni sposób naliczenia zasiłku chorobowego

ZUS wypłacał pracownikowi zasiłek chorobowy za 4 miesiące 2016 r. Z informacji podanych na zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 wynikało, że podstawa wymiaru zasiłku wynosi 4.679,71 zł. Pracownik ma wątpliwości co do kwot wypłaconego przez ZUS zasiłku. Czy licząc wysokość zasiłku za pełny miesiąc ustaloną stawkę dzienną należy pomnożyć przez 30 czy 31? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1043322)

Wysokość zasiłku chorobowego, w zależności od okoliczności istniejących w trakcie niezdolności do pracy, może wynosić 80%, 70% albo 100% ustalonej podstawy jego wymiaru. Regulując kwestie związane z obliczaniem zasiłku chorobowego, ustawodawca zastrzegł, że ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, to za miesiąc uważa się 30 dni. Ponadto zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Tak stanowi art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Za każdy dzień niezdolności do pracy, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (przykładowo ZUS ZLA albo e-ZLA) wartość zasiłku chorobowego ustalana jest jako 1/30 odpowiedniej stopy procentowej obliczonej podstawy wymiaru zasiłku. Przy ustalaniu stawki dziennej przysługującego zasiłku chorobowego nie ma znaczenia liczba dni kalendarzowych w danym miesiącu, za który świadczenie jest należne. Jest ona istotna przy ustalaniu łącznej kwoty przysługującego zasiłku chorobowego za dany miesiąc (przykład).


Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.


Jeśli jednak, tak jak wskazuje pytająca pracownik ma wątpliwości co do wysokości wypłaconego przez ZUS zasiłku chorobowego, powinien zwrócić się o ich wyjaśnienie bezpośrednio do organu rentowego, w szczególności gdy próby wyjaśnienia rozbieżności podejmowane przez pracodawcę nie rozwiążą problemu. Możliwość taką przewiduje art. 63 ust. 1 ustawy zasiłkowej. W wyniku rozpatrzenia wniosku pracownika organ rentowy powinien wydać stosowną decyzję, zawierającą niezbędne informacje. Jeśli rozstrzygnięcie zawarte w tym dokumencie nadal nie przekona pracownika co do słuszności wypłaconych kwot zasiłku chorobowego, będzie on mógł skorzystać z możliwości zaskarżenia decyzji ZUS. Odwołanie będzie mógł złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Przykład

Załóżmy, że pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, z racji trwającej niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA zasiłek chorobowy należny był m.in. za sierpień i wrzesień 2016 r. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniosła 4.679,71 zł. Stanowiło ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie (po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe) wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Kwoty przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego należnego za wymienione miesiące wynosiły:

» za okres od 1 do 31 sierpnia 2016 r., tj. za 31 dni niezdolności do pracy - 3.868,49 zł, co wynika z wyliczenia: 4.679,71 zł × 80% : 30 = 124,79 zł (stawka dzienna); 124,79 zł × 31 dni = 3.868,49 zł,
» za okres od 1 do 30 września 2016 r., tj. za 30 dni niezdolności do pracy - 3.743,70 zł, co wynika z wyliczenia: 4.679,71 zł × 80% : 30 = 124,79 zł (stawka dzienna); 124,79 zł × 30 dni = 3.743,70 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60