rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po przejęciu pracownika

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy z dniem 1 października br. nasz zakład pracy przejął część innego zakładu wraz z jego wieloletnimi pracownikami. Ponieważ pensje przejętych pracowników znacznie odbiegały od pensji naszych pracowników, z dniem 1 listopada br. przeprowadzone zostały odpowiednie podwyżki wynagrodzeń. Jeden z pracowników z dniem 7 grudnia br. stał się niezdolny do pracy. Dodam, że w 2015 r. (jeszcze w poprzedniej firmie) wykorzystał on limit okresu, za który przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe. Czy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych powinnam wyliczyć z okresu faktycznego zatrudnienia w naszej firmie?

NIE. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy przed upływem wymienionych 12 miesięcy, wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wskazane wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Tak wynika z art. 36 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się co prawda wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje mu zasiłek chorobowy (art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się wówczas na podstawie wynagrodzenia pracownika uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. W pozostałych przypadkach podstawę wymiaru tego zasiłku stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek.

Takie wyjaśnienia zawiera komentarz do ustawy zasiłkowej autorstwa ZUS. Jest on dostępny na stronie internetowej tego organu www.zus.pl.

Ustalając pracownikowi podstawę wymianu należnego zasiłku chorobowego Czytelniczka powinna przyjąć wypłacone mu wynagrodzenie zarówno przez poprzedniego pracodawcę, jak i obecnego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić więc będzie wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę (poprzedniego i obecnego) składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Przy czym będzie to miało miejsce, jeżeli w opisywanej sytuacji nie zajdzie potrzeba zastosowania art. 43 ustawy zasiłkowej. Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60