rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016

Praca zmianowa a prawo do zasiłku opiekuńczego

Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie wystawione na okres 9 dni, potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym 10-letnim dzieckiem. Jej mąż pracuje w systemie pracy zmianowej, przy czym we wskazanym okresie każdego dnia w innych godzinach. Czy wystarczy, jeśli ubezpieczona we wniosku o zasiłek opiekuńczy zaznaczy, że nie ma innego domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku?

NIE. Ubezpieczony, zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, może ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to może być mu przyznane, o ile:

  • on sam, albo inny członek jego rodziny, nie wykorzystał jeszcze w danym roku kalendarzowym limitu tego świadczenia, wynoszącego 60 dni oraz
     
  • we wnioskowanym okresie poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku (warunek ten nie musi być spełniony jedynie w przypadku, gdy chore dziecko nie ukończyło jeszcze dwóch lat).

Kwestie te reguluje art. 32, 33 i 34 ustawy zasiłkowej.

Zdarza się, że - tak jak w przypadku opisanym w pytaniu - rodzice chorego dziecka pracują na różnych zmianach. Jeśli we wskazanym przez lekarza okresie wymaganej opieki trafi się dzień, w którym ze względu na układ godzin pracy rodzice mogą się wymieniać w opiece nad dzieckiem, bez konieczności zwalniania się z pracy, zasiłek opiekuńczy za ten dzień nie przysługuje.

Świadczenie powinno jednak być przyznane, gdyby okazało się, że dziecko musiałoby pozostać bez opieki choćby przez chwilę:

  • w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy albo
     
  • wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy.

Takiego wyjaśnienia udzielił ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl.

Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego ustalane są w oparciu o posiadane przez płatnika składek informacje dotyczące samego ubezpieczonego (np. w kwestii wykorzystanego już w danym roku kalendarzowym zasiłku opiekuńczego oraz harmonogramu czasu pracy) i przedłożonego przez niego (wraz z zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA) wniosku o świadczenie. Przy czym wniosek może być sporządzony na opracowanym przez ZUS formularzu ZUS Z-15.


Druk ZUS Z-15 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Wniosek o zasiłek opiekuńczy powinien zawierać dane określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.), a więc m.in. czy matka/ojciec dziecka pracuje, ze wskazaniem, czy wykonuje pracę w systemie pracy zmianowej oraz w jakich godzinach. Jeśli podanie harmonogramu czasu pracy współmałżonka wymaga więcej miejsca, można go sporządzić na osobnej kartce, stanowiącej wówczas załącznik do druku ZUS Z-15.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60