rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (923) z dnia 12.11.2012

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego po przysposobieniu dziecka

Postanowiliśmy z żoną adoptować 3-letniego chłopca. Trwają właśnie procedury sądowe w tej sprawie. Czy to prawda, że z tego tytułu, jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, będę mógł skorzystać z 2 tygodni zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego?

TAK, jednak dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i pod warunkiem, że Czytelnik, jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) m.in. jako okres urlopu ojcowskiego. Przy czym z prawa do tego świadczenia mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale również osoby niebędące pracownikami (np. prowadzące własną działalność pozarolniczą), o ile podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Kwestię tę reguluje art. 29 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Co istotne, urlop ojcowski (a tym samym zasiłek macierzyński) przewidziany jest nie tylko dla ojców biologicznych, ale również adopcyjnych. Urlop ten od 1 stycznia 2012 r. przysługuje w wymiarze 2 tygodni, z reguły nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Natomiast ojciec adoptowanego dziecka, za sprawą art. 1823 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, może korzystać z tego świadczenia nie dłużej niż do:

 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i
   
 • ukończenia przez dziecko odpowiednio 7. lub - w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.


Wniosek o zasiłek za okres urlopu ojcowskiego powinien być złożony nie później niż na dzień przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego.


Czytelnik, zainteresowany uzyskaniem prawa do omawianego świadczenia, po zakończeniu podstępowania sądowego w sprawie przysposobienia dziecka powinien przedłożyć w ZUS (z uwzględnieniem wymienionych wcześniej terminów) odpowiednio:

 • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, ze wskazaniem daty, od której zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego,
   
 • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku (w tym przypadku ZUS) za zgodność z oryginałem,
   
 • oświadczenie zainteresowanego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu,
   
 • zaświadczenie płatnika składek, sporządzone przez zainteresowanego na druku ZUS Z-3b.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60