rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (923) z dnia 12.11.2012

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego po przysposobieniu dziecka

Postanowiliśmy z żoną adoptować 3-letniego chłopca. Trwają właśnie procedury sądowe w tej sprawie. Czy to prawda, że z tego tytułu, jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, będę mógł skorzystać z 2 tygodni zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego?

TAK, jednak dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i pod warunkiem, że Czytelnik, jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) m.in. jako okres urlopu ojcowskiego. Przy czym z prawa do tego świadczenia mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale również osoby niebędące pracownikami (np. prowadzące własną działalność pozarolniczą), o ile podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Kwestię tę reguluje art. 29 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Co istotne, urlop ojcowski (a tym samym zasiłek macierzyński) przewidziany jest nie tylko dla ojców biologicznych, ale również adopcyjnych. Urlop ten od 1 stycznia 2012 r. przysługuje w wymiarze 2 tygodni, z reguły nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Natomiast ojciec adoptowanego dziecka, za sprawą art. 1823 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, może korzystać z tego świadczenia nie dłużej niż do:

 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i
   
 • ukończenia przez dziecko odpowiednio 7. lub - w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10. roku życia.


Wniosek o zasiłek za okres urlopu ojcowskiego powinien być złożony nie później niż na dzień przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego.


Czytelnik, zainteresowany uzyskaniem prawa do omawianego świadczenia, po zakończeniu podstępowania sądowego w sprawie przysposobienia dziecka powinien przedłożyć w ZUS (z uwzględnieniem wymienionych wcześniej terminów) odpowiednio:

 • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, ze wskazaniem daty, od której zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego,
   
 • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku (w tym przypadku ZUS) za zgodność z oryginałem,
   
 • oświadczenie zainteresowanego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu,
   
 • zaświadczenie płatnika składek, sporządzone przez zainteresowanego na druku ZUS Z-3b.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60