rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego dla obojga rodziców dziecka

Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu, a jego żonę na 1/5 etatu, za wynagrodzeniem ustalonym w stawce minimalnej proporcjonalniej do wymiaru czasu pracy. Pracownica do końca 2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek był podwyższany do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Małżonkowie zamierzają wspólnie, w tym samym terminie, korzystać z urlopu rodzicielskiego (po 16 tyg.). Czy obojgu będzie przysługiwało podwyższenie zasiłku macierzyńskiego?

Tak, podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem przysługującym obojgu rodzicom. Mogą z niego korzystać naprzemiennie lub jednocześnie, z tym że łączny jego wymiar nie może przekroczyć maksymalnych 32 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 1821a § 1 i 3 K.p.).

Osobie korzystającej z urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość uzależniona jest od terminu złożenia wniosku o udzielenie tego urlopu. Jeśli bowiem pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru (art. 1791 § 1 K.p.). Złożenie wniosku o urlop rodzicielski w terminie późniejszym uprawnia do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6 tygodni tego urlopu (wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego również wynosi 100% podstawy wymiaru) oraz
   
 • 60% podstawy wymiaru za pozostały okres.

Pracownica z pytania otrzymywała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru (nie wystąpiła w ciągu 21 dni po porodzie o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze). Co do zasady, w takim przypadku za pierwsze 6 tygodni udzielonego urlopu rodzicielskiego również wypłaca się zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jeśli jednak oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od tego samego dnia, okres pobierania zasiłku w wysokości 100% podstawy jego wymiaru należy podzielić proporcjonalnie pomiędzy nich. W związku z tym w okresie urlopu rodzicielskiego zarówno matka, jak i ojciec otrzymają ten zasiłek w wysokości:

 • 100 % podstawy wymiaru za pierwsze 3 tygodnie urlopu oraz
   
 • 60% tej podstawy za pozostały okres.

Zwracamy uwagę! W sytuacji, gdy oboje rodzice dziecka wystąpią o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, ale nie od tego samego dnia, to zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje temu, który rozpoczął pobieranie tego zasiłku jako pierwszy. Wówczas ten rodzic otrzyma zasiłek w wysokości 100% za 6 tygodni i 60% za pozostały okres. Drugi z rodziców będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru za cały okres korzystania z tego urlopu.

W przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej). Zasadę tę stosuje się także, gdy matka i ojciec dziecka dzielą się urlopem rodzicielskim i w tym samym czasie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego.

Ważne: Jeśli rodzice dziecka jednocześnie pobierają zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego i przysługująca każdemu z nich miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje odrębnie każdemu z rodziców dziecka (por. pkt 199 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Obliczając zatem kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustala się najpierw miesięczną wysokość zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli do osoby pobierającej zasiłek macierzyński ma zastosowanie zasada zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej ten podatek, to wysokość zasiłku oblicza się z zastosowaniem tej kwoty. Podwyższenie zasiłku stanowi różnicę między obliczoną kwotą zasiłku a kwotą świadczenia rodzicielskiego.

W razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część miesiąca (rozpoczęcie lub zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego nastąpiło w trakcie miesiąca), kwotę podwyższenia ustala się proporcjonalnie do okresu, za który zasiłek jest wypłacany (art. 31 ust. 3c ustawy zasiłkowej). Kwotę świadczenia rodzicielskiego dzieli się wówczas przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca (tj. odpowiednio 28, 29, 30 lub 31 dni), za który przysługuje zasiłek macierzyński, zaokrąglając wynik do 1 grosza, i mnoży przez liczbę dni, za które zasiłek jest wypłacany. Końcowy wynik należy zaokrąglić do 10 groszy w górę. Również ustalając zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty zasiłku macierzyńskiego dla celów obliczenia kwoty podwyższenia, kwotę zmniejszającą podatek ustala się proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych miesiąca, którego kwota zmniejszająca podatek dotyczy.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że pracownica i pracownik złożyli pracodawcy PIT-2. Małżonkowie będą korzystali z urlopu rodzicielskiego przez 16 tygodni, tj. od 1 stycznia do 22 kwietnia 2019 r., otrzymując zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 1 do 21 stycznia 2019 r. (3 tyg.) i 60% tej podstawy za okres od 22 stycznia do 22 kwietnia 2019 r. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi:

wysokość zasiłku pracownica pracownik
podstawa wymiaru stawka dzienna podstawa wymiaru stawka dzienna
100% 388,30 zł 12,94 zł 485,38 zł 16,18 zł
60% 232,98 zł 7,77 zł 291,23 zł 9,71 zł

Obliczenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za styczeń 2019 r. dla pracownicy:

- wysokość zasiłku: (21 dni x 12,94 zł) + (10 dni x 7,77 zł) 349,44 zł
- zaliczka na podatek dochodowy (po zaokrągleniu):
349 zł x 18% - 46,33 zł 16,00 zł
- zasiłek pomniejszony o zaliczkę na podatek: 349,44 zł - 16 zł  333,44 zł
- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - 333,44 zł  666,56 zł.

Obliczenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za styczeń 2019 r. dla pracownika:

- wysokość zasiłku: (21 dni x 16,18 zł) + (10 dni x 9,71 zł)  436,88 zł
- zaliczka na podatek dochodowy (po zaokrągleniu):
437 zł x 18% - 46,33 zł  32,00 zł
- zasiłek pomniejszony o zaliczkę na podatek: 436,88 zł - 32 zł  404,88 zł
- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - 404,88 zł  595,12 zł.

Na takich samych zasadach pracodawca obliczy kwotę podwyższenia zasiłku przysługującego pracownikom za kolejne miesiące 2019 r.

Za kwiecień 2019 r. zasiłek macierzyński będzie przysługiwał tylko za część miesiąca (22 dni), stąd kwota podwyższenia zostanie ustalona w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1.000 zł : 30 dni = 33,33 zł; 33,33 zł x 22 dni = 733,26 zł, po zaokrągleniu 733,30 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.