rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016

Kto płaci zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego?

Pracownik wystąpił o udzielenie dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Kto powinien wypłacić należny mu zasiłek macierzyński - pracodawca czy ZUS? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 999403)

Płatnikiem zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od tego za okres jakiego urlopu z tytułu macierzyństwa i/lub rodzicielstwa przysługuje, jest odpowiednio:

 • płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - w stosunku do swoich ubezpieczonych,
   
 • ZUS - w pozostałych przypadkach, a więc m.in.:
   
  • dla ubezpieczonych, których płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
    
  • dla osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
    
  • dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Przy czym stan ubezpieczonych ustala się na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub - gdy na ten dzień płatnik składek nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia.

Kwestię tę reguluje art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).

Jeśli zatem płatnik składek pracownika, o którym mowa w pytaniu, jest uprawniony do wypłaty zasiłków, powinien wypłacić zasiłek macierzyński należny temu ubezpieczonemu za okres udzielonego mu urlopu ojcowskiego. Jeśli natomiast nie posiada takich uprawnień, powinien przekazać do ZUS dokumenty umożliwiające ustalenie prawa do tego świadczenia oraz jego wysokości, tj.:

 • zaświadczenie płatnika składek (sporządzone na druku ZUS Z-3),
   
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem,
   
 • oświadczenie pracownika czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu (może być ono złożone przez ubezpieczonego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60