rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego premii kwartalnej po zmianie etatu

Pracownikowi zatrudnionemu do końca kwietnia 2015 r. na 1/3 etatu, od 1 maja 2015 r. zwiększyliśmy wymiar czasu pracy do 1/2 etatu, a od 1 października 2015 r. do pełnego wymiaru czasu pracy. Oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje on zmienne premie kwartalne, które są pomniejszane za okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego od 11 stycznia 2016 r. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres po zmianie wymiaru czasu pracy (wprowadzonej od 1 października 2015 r.) oraz 1/3 część premii za IV kwartał 2015 r.

Premie przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Zasadę tę stosuje się także wówczas, gdy za niektóre z kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę jej nieprzyznania. Takiego wyjaśnienia udzielił ZUS w ust. 225 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. Jednakże zmiana wymiaru czasu pracy mająca miejsce w okresie czterech kwartałów poprzedzających niezdolność do pracy (tu prawo do zasiłku macierzyńskiego) wpływa na sposób uwzględniania premii kwartalnej w podstawie wymiaru zasiłku.

Ważne: Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, to składnik kwartalny przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości ustalonej proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie etatu w kwartałach kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy pracownikowi dwukrotnie zmieniano wymiar czasu pracy. Po ostatniej zmianie etatu, która miała miejsce w październiku 2015 r., pracownik przepracował trzy pełne miesiące kalendarzowe, a zarazem cały IV kwartał. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października do grudnia 2015 r. oraz 1/3 premii wypłaconej za IV kwartał 2015 r.

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że wynagrodzenie pracownika od 1 października 2015 r. wynosi 2.500 zł. Premię za IV kwartał 2015 r., w wysokości 1.890 zł, pracownik otrzyma 8 stycznia 2016 r.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego od 11 stycznia 2016 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października do grudnia 2015 r. w wysokości 2.157,25 zł, tj.: [(2.500 zł - 342,75 zł) x 3 m-ce] : 3 m-ce = 2.157,25 zł.

Do tego wynagrodzenia należy dodać 1/3 część premii wypłaconej za IV kwartał 2015 r., czyli 543,63 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.890 zł - 259,12 zł = 1.630,88 zł; 1.630,88 zł : 3 = 543,63 zł.

Tak obliczona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniesie 2.700,88 zł (2.157,25 zł + 543,63 zł).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60