rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży od 1 listopada 2017 r. do porodu, który nastąpił 8 stycznia 2018 r. Od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni. W jaki sposób należało naliczyć zasiłek macierzyński?

W podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego należało uwzględnić wynagrodzenie za ten sam okres, za który zostało przyjęte do obliczenia wynagrodzenia za czas choroby, a następnie zasiłku chorobowego. Jeśli bowiem świadczenia chorobowe (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego) są pobierane nieprzerwanie lub z przerwą nieprzekraczającą 3 miesięcy kalendarzowych, podstawa wymiaru kolejno pobieranych świadczeń nie ulega zmianie. Taka zasada postępowania została określona w art. 43 ustawy zasiłkowej.

Ważne: Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie jego pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Z pytania nie wynika, czy pracownica otrzymuje składniki wynagrodzenia, do których zachowuje prawo w okresach choroby, a które są pomniejszane za czas urlopu macierzyńskiego (np. dodatek stażowy) lub odwrotnie. Jeśli jest tak w istocie, to składnik taki należy odpowiednio uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego lub z niej wyłączyć. Postępowanie to nie powoduje ustalenia nowej podstawy wymiaru, a jedynie jej przeliczenie poprzez włączenie/wyłączenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru, bez zmiany okresu, za który wynagrodzenie zostało przyjęte do jej obliczenia.

Przykład

Przyjmujemy, że pracownica, o której mowa w pytaniu, w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.600 zł. Oprócz tego otrzymuje dodatek stażowy w kwocie 390 zł (15% z 2.600 zł). W myśl przepisów płacowych, dodatek jest wypłacany za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast ulega zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego przyjęto wynagrodzenie (bez uwzględniania dodatku za staż pracy) w kwocie 26.922,48 zł, tj. (2.600 zł - 356,46 zł) x 12 m-cy. Podstawa wymiaru ww. świadczeń wyniosła więc 2.243,54 zł (26.922,48 zł : 12 m-cy). W okresie choroby pracownica otrzymywała dodatek stażowy w pełnej wysokości.

Począwszy od 8 stycznia 2018 r., pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po uwzględnieniu w niej dodatku za staż pracy wynosi 2.580,07 zł, według wyliczenia: [(2.600 zł + 390 zł) - 409,93 zł] x 12 m-cy = 30.960,84 zł; 30.960,84 zł : 12 m-cy = 2.580,07 zł.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast pracownica zachowuje do niego prawo w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego uwzględniająca dodatek za staż pracy wynosiła 2.580,07 zł, natomiast podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po wyłączeniu z niej dodatku stażowego wynosi 2.243,54 zł. Obok zasiłku macierzyńskiego pracodawca wypłaca dodatek stażowy w pełnej wysokości.
 

Ważne: Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od daty złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Jeśli zainteresowana zawnioskuje o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze w ciągu 21 dni po porodzie, to zasiłek macierzyński za cały okres wypłaca się w wysokości 80% kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Zgłoszenie wniosku o urlop rodzicielski po tym terminie skutkuje wypłatą zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru oraz 60% tej podstawy za pozostały okres urlopu rodzicielskiego.

Przykład

Zakładając, że podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2.580,07 zł oraz pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze:

  • w ciągu 21 dni po porodzie, to stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego za cały okres jego pobierania wynosi 68,80 zł,
     
  • po upływie 21 dni od porodu, to stawka dzienna zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego wynosi 86 zł, a za pozostały okres urlopu rodzicielskiego - 51,60 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60