rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Dopuszczalność podjęcia dodatkowej pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego

Kobieta, której umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu, obecnie pobiera z ZUS zasiłek macierzyński. Dodatkowo takie świadczenie otrzymuje z tytułu ubezpieczenia jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Czy może ona podjąć pracę w ramach umowy o pracę? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze oraz czy jej wykonywanie wpłynie na dalszą wypłatę zasiłku macierzyńskiego?

Osoba z pytania może podjąć pracę zarobkową bez ryzyka utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego (20 tyg.) oraz rodzicielskiego (32 tyg.). Urlopy te należą do uprawnień pracowniczych, dlatego po rozwiązaniu się umowy (tu przedłużonej jedynie do dnia porodu z mocy art. 177 § 3 K.p.), pracownica traci prawo do omawianych urlopów. Pomimo tego zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ważne: Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej, pracownicy zatrudnionej na czas określony, której umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku podmiotem ustalającym prawo i wysokość świadczenia oraz go wypłacającym jest ZUS. Należy jedynie pamiętać, że do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu niezbędne jest złożenie wniosku o jego wypłatę w wymaganym terminie, czyli najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wypłaty zasiłku za okres odpowiadający temu urlopowi.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz z nimi współpracujące nie są uprawnione do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, które jak wskazano wcześniej, przysługują pracownikom. Jeśli jednak podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego za okres odpowiadający okresowi tych urlopów. Jego płatnikiem jest ZUS.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się art. 17 ustawy zasiłkowej, dotyczącego utraty prawa do zasiłku w razie wykonywania pracy zarobkowej. Przepis ten ma zastosowanie do osób pobierających świadczenie chorobowe za okres orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby, co nie występuje w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązujące regulacje nie zakazują podjęcia zatrudnienia w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, ani nie nakładają dodatkowych wymogów formalnych z tym związanych. W konsekwencji nie ma przeszkód do podjęcia przez zainteresowaną pracy, bez względu na podstawę prawną jej świadczenia (np. umowa o pracę, zlecenia).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60