rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Pracodawca udzielił mi urlopu macierzyńskiego od dnia porodu, tj. od 15 grudnia 2017 r. Wcześniej nie korzystałam z żadnych świadczeń chorobowych (pracowałam aż do dnia poprzedzającego poród). Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego mi zasiłku macierzyńskiego, oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy, powinnam mieć uwzględnione wynagrodzenie wypłacane mi z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.?

TAK, ale tylko dla celów wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres przypadający w trakcie zawartej umowy zlecenia, a więc do 31 marca 2018 r. Podstawę wymiaru świadczenia należnego Czytelniczce po tej dacie powinno stanowić wyłącznie wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego) należnego pracownikowi, z założenia przyjmuje się wynagrodzenie:

  • wypłacone mu za okres 12 lub - przy krótszym okresie zatrudnienia - pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy (odpowiednio prawa do zasiłku),
     
  • rozumiane jako przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Tak wynika z art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w podstawie wymiaru świadczenia uwzględnia się zatem również inne oskładkowane składniki wynagrodzenia, z zastrzeżeniem dotyczącym m.in. składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, które nie powinny stanowić podstawy zasiłku należnego za okres po tym terminie. Co istotne, zdaniem ZUS, w taki sam sposób należy traktować wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Jednocześnie organ rentowy w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl dodaje, iż:

  • wynagrodzenie z tytułu tej dodatkowej umowy (np. zlecenia) należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania,
     
  • bez znaczenia tu jest czy wynagrodzenie z tej dodatkowej umowy ulega zmniejszeniu za okres absencji chorobowej.

Z treści pytania wynika, że Czytelniczka ma zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wynagrodzenie z tego tytułu powinno być zatem uwzględnione w podstawie wymiaru należnego jej zasiłku macierzyńskiego, ale tylko do czasu trwania tej umowy. Dla celów obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego należnego za okres po zakończeniu tej umowy zlecenia, a więc począwszy od 1 kwietnia 2018 r. płatnik świadczenia (odpowiednio pracodawca lub ZUS) powinien przeliczyć podstawę jego wymiaru, wyłączając z niej wynagrodzenie ze zlecenia (przykład).

Przykład obliczenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego ubezpieczonej, o której mowa w pytaniu
M-c/rok Uzyskane przez pracownika wynagrodzenie* Kwoty uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego za okres
ze stosunku pracy - pensja zasadnicza przychód z tytułu umowy zlecenia od 15 grudnia 2017 r.
do 31 marca 2018 r.
od 1 kwietnia 2018 r.
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (4) = (2)
12/2016 2.588,70 zł    2.588,70 zł 2.588,70 zł
1/2017 2.588,70 zł - 2.588,70 zł 2.588,70 zł
2/2017 2.588,70 zł - 2.588,70 zł 2.588,70 zł
3/2017 2.588,70 zł - 2.588,70 zł 2.588,70 zł
4/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
5/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
6/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
7/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
8/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
9/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
10/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
11/2017 2.588,70 zł 2.157,25 zł 4.745,95 zł 2.588,70 zł
Razem wynagrodzenie 48.322,40 zł 31.064,40 zł
Liczba uwzględnionych miesięcy 12 12
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego 4.026,87 zł (tj. 48.322,40 zł : 12) 2.588,70 zł (tj. 31.064,40 zł : 12)
* kwoty po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, finansowanych przez pracownika

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60