rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka prowadzącego działalność

Moja żona na początku 2017 r. urodziła syna. Ze względu na sytuację w zakładzie pracy (w tym czasie nie było pracownika, który mógłby mnie zastąpić) i nieoficjalną prośbę mojego pracodawcy, nie skorzystałem z urlopu ojcowskiego. W lipcu 2017 r. zwolniłem się jednak z pracy i rozpocząłem własną działalność pozarolniczą, przystępując m.in. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy obecnie mogę skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Z samego urlopu ojcowskiego Czytelnik nie może skorzystać, gdyż urlop ten przewidziany jest wyłącznie dla pracowników. Jednak, jako prowadzący własną działalność pozarolniczą, podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, zainteresowany, który będąc pracownikiem nie wykorzystał urlopu ojcowskiego, może uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu ojcowskiego.

Świadczenie to, podobnie jak urlop ojcowski, przysługuje ubezpieczonemu ojcu wychowującemu dziecko, w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Może być ono wykorzystane jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

W celu uzyskania prawa do omawianego świadczenia zainteresowany powinien wystąpić do ZUS ze stosownym wnioskiem, zawierającym datę, od której zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego, załączając do niego:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez ZUS za zgodność z oryginałem,
     
  • oświadczenie, czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu oraz
     
  • zaświadczenie płatnika składek, sporządzone np. na formularzu ZUS Z-3b.

Wniosek powinien być złożony przed terminem rozpoczęcia przez zainteresowanego korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60