rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Firma zatrudnia powyżej 30 pracowników, a tym samym jest uprawniona do wypłaty zasiłków. Jedna z pracownic, zatrudniona od sierpnia 2015 r. z minimalnym wynagrodzeniem, od czerwca 2016 r. była na zwolnieniu lekarskim (ciąża), a w styczniu 2017 r. urodziła dziecko. Czy prawidłowo liczę zasiłek macierzyński od podstawy 2.000 zł pomniejszonej o 13,71%? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1099388)

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych (w tym zasiłku macierzyńskiego) należnych pracownikowi obowiązują zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Jedna z nich stanowi, iż podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Ponieważ, jak wynika z treści pytania, pracownica rozpoczęła urlop macierzyński bezpośrednio po okresie należnego zasiłku chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Tę natomiast, z uwagi na fakt, iż niezdolność do pracy ubezpieczonej powstała przed upływem pełnych 12 miesięcy zatrudnienia, w świetle art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej, należało ustalić w oparciu o wynagrodzenie wypłacone jej za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (przykład).


Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Biorąc pod uwagę, iż pracownica otrzymywała wynagrodzenie minimalne, będzie do niej miał zastosowanie również przepis art. 45 z uwzględnieniem art. 47 ustawy zasiłkowej. Stanowi on, iż podstawa wymiaru świadczenia chorobowego (w tym m.in. zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego) z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Gwarancja ta nie dotyczy jedynie ubezpieczonych będących pracownikami, do wynagrodzenia których nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zakładając, że pracownica została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, należny jej zasiłek macierzyński słusznie ustalany jest od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku wynoszącej od 1 stycznia 2017 r. 1.725,80 zł, zgodnie z wyliczeniem:

2.000 zł - 2.000 zł × 13,71% = 2.000 zł - 274,20 zł = 1.725,80 zł.

Jest tak oczywiście, o ile faktyczna podstawa wymiaru zasiłku okazała się niższa od tej wartości.

Przykład

Załóżmy, że pracownica, o której mowa w pytaniu:

- została zatrudniona z dniem 1 sierpnia 2015 r.,
- posiada wcześniejszy, co najmniej roczny staż pracy,
- z tytułu obecnego zatrudnienia otrzymywała wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze ustalone w kwocie minimalnej,
- stała się niezdolna do pracy w dniu 11 czerwca 2016 r.,
- urodziła dziecko w dniu 17 stycznia 2017 r.

Podstawę wymiaru należnych jej świadczeń chorobowych, tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, a następnie od dnia porodu zasiłku macierzyńskiego, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia poprzedzające miesiąc powstania niezdolności do pracy, tj. za okres od sierpnia 2015 r. do maja 2016 r. Podstawa ta wynosi 1.553,22 zł, zgodnie z wyliczeniem:

M-c/rok Wynagrodzenie
otrzymane przez pracownicę za dany miesiąc wartość potrąconych składek finansowanych przez pracownika kwota uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku
(1) (2) (3) (4) = (2) - (3)
8/2015 1.750,00 zł 239,93 zł 1.510,07 zł
9/2015 1.750,00 zł 239,93 zł 1.510,07 zł
10/2015 1.750,00 zł 239,93 zł 1.510,07 zł
11/2015 1.750,00 zł 239,93 zł 1.510,07 zł
12/2015 1.750,00 zł 239,93 zł 1.510,07 zł
1/2016 1.850,00 zł 253,64 zł 1.596,36 zł
2/2016 1.850,00 zł 253,64 zł 1.596,36 zł
3/2016 1.850,00 zł 253,64 zł 1.596,36 zł
4/2016 1.850,00 zł 253,64 zł 1.596,36 zł
5/2016 1.850,00 zł 253,64 zł 1.596,36 zł
Razem 15.532,15 zł
Ilość uwzględnianych miesięcy 10
Podstawa wymiaru zasiłku
(tj. 15.532,15 zł : 10 = 1.553,22 zł)
1.553,22 zł

Ponieważ jednak ta faktyczna podstawa wymiaru zasiłku okazała się niższa od obowiązującej w danym okresie najniższej podstawy wymiaru świadczenia, była i nadal jest ona podnoszona do tej gwarantowanej, przewidzianej dla pracownicy wartości, wynoszącej dla poszczególnych świadczeń i okresów odpowiednio:

Rodzaj
należnego świadczenia
Okres
należnego
świadczenia
Faktyczna podstawa wymiaru
zasiłku
Obowiązująca
pracownicę
najniższa podstawa wymiaru zasiłku
wynagrodzenie
chorobowe
od 11.06 do 13.07.2016 r. 1.553,22 zł 1.596,36 zł
zasiłek
chorobowy
od 14.07 do 31.12.2016 r.
od 1 do 16.01.2017 r. 1.725,80 zł
zasiłek
macierzyński
od 17.01 do 31.12.2017 r.
od 1 do 15.01.2018 r. brak danych

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60