rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016

Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego po przerwie w urlopie rodzicielskim

Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. Po wykorzystaniu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim 16 tygodni urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy. Po kilku tygodniach złożyła wniosek o pozostałe 16 tygodni urlopu rodzicielskiego (ojciec dziecka nie korzystał z tego urlopu). Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego należy obliczyć od nowa?

Tak, jeśli przerwa między okresami pobierania zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu wyniesie co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.

Zgodnie z art. 182 1c K.p. urlop rodzicielski jest udzielany:

  • bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia,
     
  • w wymiarze do 16 tygodni w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, przy czym liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

W przypadku wykorzystywania ww. uprawnienia w częściach żadna z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni oraz w sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskich
i rodzicielskiego dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Ważne: Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze nie później niż 21 dni po porodzie skutkuje tym, że zasiłek za cały okres jego pobierania wynosi 80% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru (por. ust. 179 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

W takim przypadku przerwanie urlopu rodzicielskiego (a zarazem wypłaty zasiłku macierzyńskiego) i ponowne skorzystanie z tego uprawnienia po przerwie nie powoduje zmiany wysokości przysługującego zasiłku.

Jeśli więc pracownica, o której mowa w pytaniu, złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w terminie skutkującym wypłatą tego zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru, to wysokość tego zasiłku po przerwie w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego nadal wynosi 80% tej podstawy.

Przykład

Pracownica do 16 listopada 2015 r. pobierała zasiłek za czas choroby przypadającej na okres ciąży. Podstawa jego wymiaru wynosiła 3.020,15 zł, a stawka dzienna zasiłku 100,67 (3.020,15 zł x 100% : 30).

W dniu 17 listopada 2015 r. pracownica urodziła dziecko i korzystała z urlopu macierzyńskiego od dnia porodu do 4 kwietnia 2016 r. Bezpośrednio po tym urlopie udzielono jej urlopu rodzicielskiego na okres od 5 kwietnia do 14 listopada 2016 r. (wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego złożyła 24 listopada 2015 r.). Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego wynosiła 80,54 (3.020,15 zł x 80% : 30).

Pracownica przerwała korzystanie z urlopu rodzicielskiego z dniem 25 lipca 2016 r. i wróciła do pracy. W okresie od 3 października 2016 r. do 22 stycznia 2017 r. będzie korzystała z pozostałej części urlopu rodzicielskiego (wniosek o jego udzielenie złoży 9 września 2016 r.). Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego trwa dwa miesiące kalendarzowe (sierpień i wrzesień 2016 r.), w związku z tym podstawę jego wymiaru nadal stanowić będzie kwota 3.020,15 zł. Pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 80% tej podstawy.


Co jednak istotne, podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego może ulec zmianie, jeśli przerwa pomiędzy okresami jego pobierania wyniesie co najmniej trzy miesiące kalendarzowe. Przypominamy, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Generalnie stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia), czyli miesiąc urodzenia dziecka. Jeżeli przed urlopem macierzyńskim pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota wynagrodzenia, którą przyjęto do obliczenia zasiłku chorobowego. Tak ustalona kwota podstawy z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (80% tej kwoty w pierwszym roku pracy), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia - art. 45 ustawy zasiłkowej.

Ważne: Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Jak już wyjaśniliśmy powyżej, jeżeli pracownica przerwie korzystanie z urlopu rodzicielskiego na okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe, to podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jak i jego wysokość nie ulegną zmianie. Jeśli jednak przerwa ta trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe, to należy ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku. Stanowić ją będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownica ponownie przejdzie na urlop rodzicielski. Z okresu tego zostaną wyłączone miesiące, w których (z powodu pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego) przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że z pozostałej części urlopu rodzicielskiego pracownica będzie korzystała od 14 listopada 2016 r. do 5 marca 2017 r.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego zostanie ustalona ponownie (przerwa w pobieraniu zasiłku trwa 3 miesiące kalendarzowe, tj. sierpień, wrzesień i październik 2016 r.). Stanowić ją będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownicę za okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. Z okresu tego zostaną wyłączone miesiące od listopada 2015 r. do lipca 2016 r., w których pracownica przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego nadal wyniesie 80% podstawy wymiaru.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60