rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w razie przedłużenia umowy o pracę

1) Pracownica 4 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i w terminie 21 dni złożyła wniosek o urlop macierzyński, a następnie rodzicielski w pełnym wymiarze (do 1 stycznia 2017 r.). Czy pracownicy przysługuje urlop rodzicielski, jeżeli jej umowa zawarta na czas określony ma rozwiązać się 31 lipca br., a tym samym urlop ten nie stanowiłby wielokrotności tygodni? Dodajmy, że zamierzamy przedłużyć umowę na dalszy okres i udzielić pozostałej części urlopu rodzicielskiego. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

Tak. Pracownica, o której mowa, złożyła wniosek o urlop rodzicielski w trybie art. 1791 § 1 K.p. (z góry), przy zachowaniu terminu, co wiąże pracodawcę w tej sprawie (art. 1791 § 5 K.p.). Urlop ten zostanie następnie przerwany mocą postanowienia umownego w zakresie okresu na jaki strony zawarły stosunek pracy. Ta okoliczność powoduje, że wymiar urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia. Nie ma to jednak wpływu na uprawnienia do tego urlopu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jak wyjaśnił resort pracy na stronie internetowej www.rodzicielski.gov.pl.: "(...) w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony, umowa taka ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Jeśli więc kończy się ona w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego, to z dniem jej rozwiązania ustaje prawo do korzystania mamy dziecka z takiego urlopu, ponieważ kończy się jej stosunek pracy.".

Przepisy Kodeksu pracy nie stoją na przeszkodzie przedłużenia umowy o pracę z pracownicą korzystającą z urlopu rodzicielskiego i udzielenia dalszej części tego urlopu.


2) Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego po przedłużeniu umowy i udzieleniu urlopu rodzicielskiego należy zmniejszyć do 60% podstawy wymiaru?

Nie. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

  • do 6 tygodni (42 dni), w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (przyjęcia jednego dziecka),
     
  • do 8 tygodni (56 dni), w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka),
     
  • do 3 tygodni (21 dni), w razie przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia

wynosi 100% podstawy jego wymiaru.

Natomiast począwszy odpowiednio od 7., 9., 4. tygodnia urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Ważne: Jeśli wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego zostanie złożony w ciągu 21 dni od porodu, to wysokość zasiłku, za cały okres jego wypłaty, wynosi 80% podstawy wymiaru.

Taka sytuacja miała miejsce w opisanym przypadku. Pracownica złożyła bowiem wniosek o urlop rodzicielski i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za jego okres w ciągu 21 dni od porodu. Z tego tytułu przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej, z tytułu której "przedłużono" korzystanie z urlopu rodzicielskiego nie powoduje zmiany wysokości zasiłku przysługującego z tego tytułu.

Gdyby z pracownicą nie zawarto kolejnej umowy, to wypłatę zasiłku macierzyńskiego (do zakończenia okresu jego wypłaty) kontynuowałby ZUS, a jego wysokość nadal wynosiłaby 80% podstawy wymiaru.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60