rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Wpływ dodatkowego zatrudnienia na wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jestem zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony i obecnie korzystam z urlopu rodzicielskiego u mojego macierzystego pracodawcy.


1) Czy w trakcie tego urlopu mogę podjąć pracę na etacie w innej firmie?

Kodeks pracy reguluje sytuację podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Zgodnie z art. 1821e Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), pracownik korzystający ze wspomnianego urlopu może podjąć pracę u swojego dotychczasowego pracodawcy, w wymiarze do połowy etatu. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część etatu. Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim następuje na pisemny wniosek pracownika, składany nie później niż na 21 dni przed planowanym podjęciem pracy.

Powyższe wymogi dotyczące wykonywania pracy na urlopie rodzicielskim obejmują wyłącznie przypadki podjęcia pracy na tym urlopie u pracodawcy, który go udzielił. Kodeks pracy nie odnosi się do kwestii dopuszczalności oraz warunków wykonywania pracy na urlopie rodzicielskim u innego pracodawcy. "Milczenie" Kodeksu pracy w tym zakresie należy traktować jako brak zakazu podejmowania takiej pracy zarobkowej. Trzeba więc uznać, że jest to prawnie dopuszczalne, zarówno w odniesieniu do zatrudnienia podjętego na podstawie umowy o pracę jak i do pracy świadczonej w ramach umów prawa cywilnego. Należy dodać, że w razie podjęcia pracy etatowej u innego pracodawcy niż ten, który udzielił urlopu rodzicielskiego, nie obowiązują wymogi określone w art. 1821e Kodeksu pracy, m.in. dotyczące ograniczenia wymiaru czasowego tej pracy.


2) Czy po podjęciu takiej pracy należny mi zasiłek macierzyński będzie wypłacany w takiej samej wysokości jak dotychczas?

Co prawda ustawodawca przewidział zmniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego, jednak wyłącznie w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. Wówczas wysokość zasiłku zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu świadczonej pracy. Stanowi o tym art. 31 ust. 4a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), zwanej ustawą zasiłkową.

Czytelniczka nie zamierza jednak podejmować pracy u pracodawcy, który udzielił jej urlopu rodzicielskiego, na którym obecnie przebywa. Tym samym nie musi obawiać się zmniejszenia wysokości należnego jej zasiłku macierzyńskiego. Po podjęciu pracy w innej firmie nadal będzie go otrzymywała w pełnej należnej wysokości.

Ponieważ z treści pytania nie wynika:

  • w jakiej procentowej wysokości należny jest zainteresowanej zasiłek macierzyński oraz
     
  • ile tygodni urlopu rodzicielskiego już wykorzystała,

warto zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie pobierania tego świadczenia może ulec zmniejszeniu jego stawka dzienna.

Jeśli miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługiwał jej w wysokości 100% podstawy jego wymiaru, za okres urlopu rodzicielskiego należny jest on w wysokości:

  • również 100% podstawy wymiaru zasiłku - ale tylko za okres pierwszych 6 tygodni tego urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz
     
  • 60% podstawy wymiaru zasiłku - za pozostały okres.

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego następuje więc znaczne i na pewno odczuwalne zmniejszenie wysokości stawki dziennej tego świadczenia (patrz tabela). Nie należy jednak tego łączyć z faktem podjęcia pracy u innego pracodawcy (jeśli te dwie okoliczności zbiegłyby się w czasie).

Zmiany takiej nie odczuje zainteresowana, jeśli zasiłek macierzyński przysługuje jej w wysokości 80% podstawy wymiaru za pełny okres należnych jej urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Kwestię tę reguluje art. 31 ust. 1-3 ustawy zasiłkowej.

Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
Rodzaj
urlopu
Wymiar
urlopu
Miesięczna
wysokość zasiłku
macierzyńskiego*
Przykładowy okres należnego świadczenia Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego przy założeniu,
że podstawa wymiaru świadczenia
wynosi 3.451,60 zł
urlop
macierzyński
20
tygodni
100% od 11 stycznia
do 29 maja 2016 r.
115,05 zł
(tj. 3.451,60 zł × 100% : 30)
urlop
rodzicielski
32
tygodnie
100%
za okres 6 tygodni
od 30 maja
do 10 lipca 2016 r.
60%
za pozostały okres
od 11 lipca
do 8 stycznia 2017 r.
69,03 zł
(tj. 3.451,60 zł × 60% : 30)
* odpowiedni % podstawy wymiaru zasiłku

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60