rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy zatrudnionej na część etatu u dwóch pracodawców

Pracownica jest zatrudniona na 1/4 etatu za wynagrodzeniem 463 zł. W kwietniu br. urodziła dziecko i złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jednocześnie oświadczyła, że zasiłek macierzyński przysługuje jej również z tytułu zatrudnienia u innego pracodawcy (także na 1/4 etatu) i wskazała naszą firmę do wypłaty podwyższenia zasiłku. Czy powinna składać jeszcze inne dowody oraz jak wyliczyć wysokość kwoty podwyższenia za kolejne miesiące pobierania zasiłku?

W sytuacji, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł), to kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy podwyższa się do wysokości tego świadczenia (art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej). Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie to ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest on wypłacany (art. 31 ust. 3c ustawy zasiłkowej).

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom ubezpieczonym, uprawnionym do zasiłku (tj. pracownikom, zleceniobiorcom, prowadzącym działalność) za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego.

Wypłata kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego następuje bez wniosku osoby zainteresowanej. Przy czym pracownica uprawniona do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego składa oświadczenie, w którym wskazuje, czy zasiłek macierzyński przysługuje jej z więcej niż jednego tytułu. Jeśli nie, to oświadczenie takie jest wystarczające do wypłaty kwoty podwyższenia za każdy kolejny miesiąc. Jeżeli jednak zasiłek przysługuje z więcej niż jednego tytułu (tak, jak w przypadku opisanym w pytaniu) pracownica w oświadczeniu wskazuje, który płatnik jest zobowiązany do wypłacania kwoty podwyższenia oraz potwierdza, że podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie jest pobierane z innego tytułu. Gdy jednym z płatników zasiłku jest ZUS, to pracownica nie ma możliwości wyboru płatnika - będzie nim zawsze ZUS.

Ważne: Przy obliczaniu wysokości kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego dla osoby zatrudnionej u więcej niż jednego pracodawcy, bierze się pod uwagę łączną kwotę zasiłku macierzyńskiego wypłaconą za dany miesiąc.

Dlatego też oprócz oświadczenia, o którym mowa wyżej, pracownica jest zobowiązana do comiesięcznego przedkładania zaświadczenia pozostałych płatników zasiłku. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje o okresie przysługującego zasiłku oraz o miesięcznej kwocie zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, w którym przysługuje podwyższenie.

Pracodawca, zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, dokonuje obliczenia kwoty jego podwyższenia w każdym miesiącu. Z uwagi bowiem na różną liczbę dni w poszczególnych miesiącach wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega zmianom, a tym samym różna będzie kwota jego podwyższenia za kolejne miesiące (bądź też podwyższenie zasiłku za niektóre miesiące może nie przysługiwać).

Obliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego polega na ustaleniu różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1.000 zł) a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona u dwóch pracodawców A i B na 1/4 etatu u każdego z nich. W dniu 1 kwietnia 2016 r. urodziła dziecko i w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zatem zasiłek macierzyński przysługuje jej za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 marca 2017 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownica oświadczyła, że zasiłek macierzyński przysługuje jej z dwóch tytułów i wskazała pracodawcę A jako płatnika kwoty podwyższenia (pracodawca ten jest upoważniony do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek).

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskich
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl .

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego u pracodawcy A wynosi 399,52 zł (463 zł - 63,48 zł), a stawka dzienna zasiłku - 10,65 zł (399,52 zł x 80% : 30). Zasiłek macierzyński za kwiecień 2016 r. wyniósł 308,50 zł, według wyliczenia:

 • kwota zasiłku: 10,65 zł x 30 dni = 319,50 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: 320 zł x 18% - 46,33 zł = 11,27 zł, po zaokrągleniu 11 zł,
   
 • zasiłek macierzyński "netto": 319,50 zł - 11 zł = 308,50 zł.

Pracownica dostarczyła zaświadczenie od pracodawcy B stwierdzające, że zasiłek macierzyński za kwiecień 2016 r. został jej wypłacony w kwocie 261,50 zł (przyjmujemy, że podstawa wymiaru zasiłku również wynosi 399,52 zł i pracownica otrzymuje zasiłek w wysokości 80% tej podstawy).

Pracodawca A wypłacił podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za kwiecień 2016 r. w wysokości 430 zł, tj. 1.000 zł - (308,50 zł + 261,50 zł).

Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za maj 2016 r. wyniesie 411,70 zł, według wyliczenia:

 • kwota zasiłku: 10,65 zł x 31 dni = 330,15 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: 330 zł x 18% - 46,33 zł = 13,07 zł, po zaokrągleniu 13 zł,
   
 • zasiłek macierzyński "netto": 330,15 zł - 13 zł = 317,15 zł,
   
 • zasiłek macierzyński wypłacony przez pracodawcę B: 271,15 zł,
   
 • kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - (317,15 zł + 271,15 zł) = 411,70 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek macierzyński:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60