rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Wysokość zasiłku chorobowego dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą po zmianie tytułu ubezpieczenia chorobowego

Z przedsiębiorcą od 19 czerwca 2017 r. współpracuje jego żona. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Wcześniej, od 1 września 2016 r. do 13 czerwca 2017 r., wykonywała ona umowę zlecenia podlegając z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. We wrześniu 2017 r. zachorowała. W jaki sposób zostanie obliczona wysokość zasiłku chorobowego, jeśli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za osobę współpracującą od podwyższonej podstawy wymiaru (3.300 zł)?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ustawy zasiłkowej). Za przychód, o którym mowa, uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy. Jednakże w sytuacji, gdy ubezpieczenie chorobowe z tytułu współpracy przy prowadzonej działalności jest krótsze niż 12 miesięcy kalendarzowych, to w myśl art. 48a ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz
   
 • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Ponadto, jeśli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, jak w przypadku opisanym w pytaniu, w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego uwzględnia się również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu (tu wykonywania umowy zlecenia).

Ważne: Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu tego ubezpieczenia nie może przekraczać 12.

Powyższe wynika z art. 48a ust. 2 ustawy zasiłkowej. Oznacza to, że do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się sumę ustaloną w opisany sposób, z tym że liczba miesięcy, z których przychód jest uwzględniany w podstawie wymiaru zostaje powiększona o liczbę pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie przyjęta przeciętna miesięczna najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe za okres od lipca do sierpnia 2017 r. (oczywiście pomniejszona o 13,71%) oraz iloraz 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru (po odliczeniu 13,71%) i liczby pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia chorobowego, powiększonej o okres podlegania temu ubezpieczeniu z innego tytułu, czyli liczby 11.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że osoba współpracująca choruje od 25 września do 24 października 2017 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi kwota 2.794,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • [(2.557,80 zł - 350,67 zł) x 2 m-ce] : 2 m-ce = 2.207,13 zł,
   
 • 3.300 zł - 2.557,80 zł = 742,20 zł; 742,20 zł - 101,76 zł = 640,44 zł; 640,44 zł : 12 = 53,37 zł; 53,37 zł x 11 m-cy = 587,07 zł,
   
 • 2.207,13 zł + 587,07 zł = 2.794,20 zł.

Stawka dzienna zasiłku chorobowego wyniesie 74,51 zł, tj. 2.794,20 zł x 80% : 30, lub 93,14 zł, tj. 2.794,20 zł x 100% : 30, jeżeli zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60