rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (270) z dnia 10.06.2010

Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Z końcem maja br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. W dniu 2 czerwca 2010 r. dostarczył on zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. Czy powinniśmy przyjąć zwolnienie od byłego pracownika?

Jeśli niezdolność do pracy rozpoczyna się po rozwiązaniu umowy o pracę, to pracodawca nie ma obowiązku przyjmowania zwolnienia lekarskiego.

Prawo do wypłaty świadczeń chorobowych z tytułu niezdolności do pracy powstałej w okresie zatrudnienia wynika z art. 6 ustawy zasiłkowej. Z tym że pracodawca upoważniony do wypłaty zasiłków dokonuje ich wypłaty jedynie za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania umowy o pracę.

Do wypłaty zasiłków przysługujących za okres po ustaniu zatrudnienia uprawniony jest jedynie ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Natomiast prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała już po rozwiązaniu stosunku pracy (choćby od następnego dnia) zostało uregulowane w art. 7 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia, o ile jej niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

  • 14 dni od ustania zatrudnienia,

  • 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni (lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby).

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia były pracownik powinien złożyć do ZUS właściwego dla miejsca swojego zamieszkania.

Dowodem służącym do wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia jest, obok zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10 oraz zaświadczenie byłego pracodawcy wystawione na formularzu ZUS Z-3. W związku z tym były pracodawca (pomimo że nie ma obowiązku przyjmowania zaświadczenia lekarskiego), powinien wystawić zaświadczenie na formularzu ZUS Z-3, wpisując w nim wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w okresie zatrudnienia pracownika za miesiące poprzedzające chorobę (odpowiednio za 12 miesięcy lub za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia), stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.
 

Ważne: Zwolnienie lekarskie były pracownik dostarcza do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Złożenie zaświadczenia po tym terminie powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia.

W sytuacji gdy były pracownik nie otrzyma zaświadczenia ZUS Z-3, przedkłada w ZUS jedynie posiadane przez siebie dokumenty, tj. zwolnienie lekarskie ZUS ZLA, oświadczenie ZUS Z-10, dokumentując okres ostatniego zatrudnienia świadectwem pracy. ZUS wystąpi do byłego pracodawcy o wystawienie zaświadczenia na formularzu ZUS Z-3.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60