rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Wysokość zasiłku chorobowego za nieudokumentowany czas pobytu w szpitalu

Pracownik otrzymał od lekarza zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy obejmujące cały miesiąc. Za dni choroby nabył prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Przed naliczeniem jego wysokości otrzymaliśmy wiadomość, niepotwierdzoną żadnym dowodem, że w trakcie tego zwolnienia przez kilka dni przebywał w szpitalu. W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek za cały okres choroby?

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są odpowiednie zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy (art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

W związku z powyższym dowodem takim jest odpowiednio:

 • zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS, tzw. e-ZLA,
   
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu e-ZLA wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, jeśli nie jest możliwe wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej, szczególnie w razie braku możliwości dostępu do internetu,
   
 • wydruk wystawionego przez lekarza e-ZLA wydany na żądanie ubezpieczonego oraz gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS.

Do końca czerwca 2018 r. dowodem do wypłaty zasiłku jest również zaświadczenie lekarskie wystawione w formie papierowej na druku ZUS ZLA.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na pobyt w szpitalu, to zaświadczenie lekarskie za ten okres wystawiane jest nie później niż w dniu wypisania z tej placówki. Jeżeli jednak pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to lekarz jest obowiązany - w celu umożliwienia wypłaty zasiłku - do wystawiania zaświadczenia co 14 dni.

Zasiłek chorobowy za czas choroby przypadającej na dni pobytu w szpitalu wypłaca się w wysokości 70% podstawy jego wymiaru, z wyjątkiem przypadków, gdy pracownik co najmniej w roku poprzedzającym niezdolność do pracy ukończył 50 lat, a pobyt w szpitalu przypada na okres od 15. do 33. dnia choroby w roku kalendarzowym.

W zaświadczeniu lekarskim lekarz nie wskazuje dokładnego okresu pobytu w szpitalu (od-do), a jedynie podaje liczbę dni. Jeśli takie zwolnienie obejmuje zarówno czas pobytu w szpitalu, jak i po wyjściu z niego, przyjmuje się, że pobyt ten przypadał na pierwsze dni zwolnienia. Może to być istotne, kiedy za pierwsze dni danego zwolnienia pracownik zachowuje jeszcze prawo do wynagrodzenia za czas choroby.

Zwracamy uwagę! Wynagrodzenie za czas choroby obejmującej pobyt w szpitalu wypłaca się w wysokości nie niższej niż 80% podstawy wymiaru.

Przykład

Pracownik w wieku 45 lat przebywał w szpitalu od 8 sierpnia do 12 września 2017 r. (36 dni). Za czas choroby nabył prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego od 8 sierpnia do 9 września 2017 r. (33 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru,
   
 • zasiłku chorobowego od 10 do 12 września 2017 r. (3 dni) w wysokości 70% podstawy wymiaru.


Jak już wyjaśniliśmy na wstępie, prawo do zasiłku i jego wysokość może zostać ustalona wyłącznie po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu. Pracownik, o którym mowa w pytaniu, przebywał w szpitalu w trakcie orzeczonej już wcześniej niezdolności do pracy trwającej nadal po wyjściu ze szpitala, nie potrzebował więc odrębnego zwolnienia lekarskiego dla pracodawcy. Z tej przyczyny w dniu opuszczenia szpitala mógł otrzymać tylko kartę informacyjną, która nie jest dokumentem pozwalającym na ustalenie wysokości zasiłku chorobowego.

Przepisy ustawy zasiłkowej nie zobowiązują pracownika do udokumentowania pracodawcy okresu pobytu w szpitalu, jeśli miał on miejsce w trakcie już orzeczonej niezdolności do pracy. Gdyby za czas pobytu w szpitalu lekarz wystawił elektroniczne zwolnienie, to zostałoby ono udostępnione pracodawcy bez pośrednictwa pracownika (oczywiście jeśli pracodawca ma założony profil informacyjny na PUE ZUS). Wówczas za dni choroby przypadającej na pobyt w szpitalu należałoby wypłacić zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. Jednakże w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie ma dowodu do wypłaty zasiłku w takiej wysokości. Dokumentem jaki przedłożył pracownik na okres swojej choroby jest zwolnienie uprawniające do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60