rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Zasiłek chorobowy dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu

Pracownik, który w 2016 r. ukończył 50 lat, przebywa w szpitalu. W jaki sposób obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas choroby, a następnie zasiłku chorobowego? Nadmieniamy, że zostanie on wypisany ze szpitala dopiero w pierwszych dniach lutego 2017 r.

Pracownik, który wiek 50 lat ukończył najpóźniej w roku poprzedzającym niezdolność do pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia za pierwsze 14 dni choroby trwającej w roku kalendarzowym (art. 92 § 1 pkt 1 K.p.). Począwszy od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie za czas choroby, finansowane przez pracodawcę, wypłaca się w wysokości nie niższej niż 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, także gdy niezdolność do pracy przypada na czas pobytu w szpitalu. Wyższe wynagrodzenie chorobowe przysługuje, gdy tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące u danego pracodawcy lub zachodzą okoliczności określone przepisami Kodeksu pracy (np. choroba przypada na okres ciąży lub powstała wskutek wypadku w drodze do lub z pracy).

Miesięczny zasiłek chorobowy, co do zasady, również wynosi 80% podstawy wymiaru, z tym jednak, że za okres pobytu w szpitalu wypłaca się go w wysokości 70% tej podstawy (art. 11 ust. 1 i 1a ustawy zasiłkowej). Przy czym pracownikowi 50+ zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, wypłaca się w wysokości 80% podstawy wymiaru (dopiero od 34. dnia choroby 70% podstawy wymiaru).

Ważne: Dla pracownika, który ukończył 50 lat co najmniej w roku poprzedzającym niezdolność do pracy, zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia choroby w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru.

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo poddaniem się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów (oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów), bądź przypada na okres ciąży, to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego zawsze przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru - także za dni pobytu w szpitalu.

Przykład

Pracownik w wieku 51 lat stał się niezdolny do pracy z powodu choroby powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego i od 2 stycznia 2017 r. przebywa w szpitalu.

Przyjmujemy, że pracownik zostanie wypisany ze szpitala 6 lutego 2017 r. (po 36 dniach). Z tytułu tej niezdolności do pracy pracodawca wypłaci:

 • wynagrodzenie chorobowe od 2 do 15 stycznia 2017 r. (14 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru,
   
 • zasiłek chorobowy od 16 stycznia do 3 lutego 2017 r. (19 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru (od 15. do 33. dnia choroby w roku kalendarzowym przypadającej na czas pobytu w szpitalu),
   
 • zasiłek chorobowy od 4 do 6 lutego 2017 r. (3 dni) w wysokości 70% podstawy wymiaru.
Przykład

Pracownik w wieku 51 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 stycznia do 10 lutego 2017 r. (40 dni). Pobyt w szpitalu przypada na okres od 2 do 20 stycznia 2017 r. (19 dni) i od 6 do 8 lutego 2017 r. (3 dni).

Za czas choroby pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe od 2 do 15 stycznia 2017 r. (14 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru, a następnie zasiłek chorobowy:

 • od 16 stycznia do 5 lutego 2017 r. (21 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru (w tym także za dni pobytu w szpitalu od 16 do 20 stycznia 2017 r.),
   
 • od 6 do 8 lutego 2017 r. (3 dni) w wysokości 70% podstawy wymiaru,
   
 • od 9 do 10 lutego 2017 r. (2 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Zwracamy uwagę! Przy ustalaniu okresu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, o którym mowa wyżej, nie uwzględnia się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Za ten okres pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru (por. ust. 46 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60