rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS dla pracownika, któremu lekarz wystawił e-zwolnienie

Przed końcem miesiąca pracownik wykorzysta 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Zwolnienie wystawione przez lekarza w formie elektronicznej obejmuje jeszcze kilka dni, za które pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS (nie jesteśmy płatnikiem zasiłków). Jeśli nie przekażemy do ZUS wniosku o wypłatę zasiłku oraz zaświadczenia o zarobkach, to czy zażąda on tych dokumentów?

Nie. Postępowanie w sprawie zasiłku chorobowego ZUS wszczyna na podstawie:

  • wniosku o jego wypłatę, tj. wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia na druku ZUS Z-3 albo wniosku o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53,
     
  • wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (lub na druku ZUS ZLA).

Jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, do ww. dowodów należy dołączyć wniosek na druku ZUS Z-15.

Pracodawca nie przekazuje do ZUS zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej.

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza i przesłane do ZUS w formie elektronicznej (e-ZLA) nie stanowi dla ZUS podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie zasiłku. Samo zaświadczenie lekarskie jest jedynie orzeczeniem o czasowej niezdolności do pracy, a nie wnioskiem o wypłatę zasiłku (pracownik może przystąpić do pracy mimo otrzymania tego zaświadczenia).

W związku z powyższym, pracodawca niebędący płatnikiem zasiłków powinien przekazać do ZUS zaświadczenie na druku ZUS Z-3. Jest ono traktowane na równi z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego, nie ma więc potrzeby dołączania wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego na przygotowanym przez ZUS druku ZAS-53.

Wniosek o wypłatę zasiłku może być również złożony w dowolnej formie pisemnej, czyli z pominięciem druków ZUS Z-3 i ZUS Z-15, jeśli zawiera wymagany zakres informacji.

Zaświadczenie lekarskie przekazuje się do ZUS wówczas, gdy zostało wystawione w formie papierowej, tj. na "starym" druku ZUS ZLA, wydruku zaświadczenia lekarskiego lub na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (jeżeli nie zostało przez lekarza zelektronizowane). Jeśli obejmuje ono również okres, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, to pracodawca w aktach pozostawia kserokopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60