rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016

Zasiłek chorobowy w razie niezgłoszenia się pracownika na badanie kontrolne

1) Pracownik przebywający od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim otrzymał wezwanie do stawienia się na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Jakie konsekwencje może ponieść w razie niestawienia się na takie badanie? Czy pracodawca otrzymuje w tej sprawie informacje od ZUS?

Pracownik ma obowiązek zgłoszenia się na badanie kontrolne wyznaczone przez lekarza orzecznika ZUS, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jego nieobecność skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego od dnia następującego po wyznaczonym terminie badania.

W myśl art. 59 ustawy zasiłkowej, prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli wykonywanej przez lekarzy orzeczników ZUS. W celu przeprowadzenia kontroli lekarz orzecznik może:

 • przeprowadzić badanie lekarskie pracownika w wyznaczonym miejscu (np. w siedzibie oddziału ZUS) lub w miejscu jego pobytu,
   
 • skierować pracownika na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,
   
 • zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej pracownika stanowiącej podstawę wydania tego zaświadczenia lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie,
   
 • zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.
Ważne: Pracownik ma obowiązek poddania się badaniom zleconym przez lekarza orzecznika ZUS oraz udostępnienia posiadanej dokumentacji medycznej (np. wyników badań, kart informacyjnych ze szpitala).

Informację o skutkach odmowy poddania się badaniom kontrolnym przez lekarza orzecznika ZUS lub niedoręczenia posiadanych wyników badań, ZUS zamieszcza w wezwaniu wysłanym do pracownika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Skutkiem, o którym mowa, jest utrata ważności zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA od dnia następującego po wyznaczonym terminie badania (odpowiednio wyznaczonym na dostarczenie wyników badań), a co za tym idzie - utratą prawa do zasiłku chorobowego od tego dnia.

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że jeśli pracownik nie podda się badaniom lub nie dostarczy posiadanych wyników badań, to ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku. Kopię tej decyzji przesyła do pracodawcy. Natomiast pracownik, który nie zgłosił się na badanie, powinien od następnego dnia przystąpić do pracy. Tym samym pracodawca uzyska informację o zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego.

Jeśli jednak pracownik, którego zaświadczenie lekarskie straciło ważność, nie zgłosi się do pracy, a pracodawca przed otrzymaniem decyzji ZUS dokona wypłaty zasiłku, to wypłacony zasiłek podlega zwrotowi, jako pobrany nienależnie z winy pracownika. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy zasiłkowej kwota nienależnie pobranego zasiłku podlega potrąceniu z należnych pracownikowi zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tytułem wykonawczym jest w tym zakresie decyzja ZUS).


2) Jak należy postąpić, jeśli pracownik, o którym mowa w poprzednim pytaniu, nie zgłosi się do pracy, tylko otrzyma od lekarza leczącego nowe zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy?

Jeżeli pracownik nie zgłosił się na badanie do lekarza orzecznika ZUS tylko udał do lekarza leczącego, który wystawił kolejne zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, to zaświadczenie to stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego za orzeczony nim okres choroby. Należy w takim przypadku wypłacić zasiłek chorobowy pomimo otrzymania decyzji ZUS o braku prawa do zasiłku za dni choroby objęte nowym zwolnieniem. Decyzja ZUS dotyczy bowiem tylko okresu niezdolności do pracy orzeczonej zaświadczeniem lekarskim, które straciło ważność. Nowe, przedłożone przez pracownika zaświadczenie lekarskie, nie zostało jeszcze skontrolowane.


3) Czy pracownik, który zgłosi się na badanie do lekarza orzecznika ZUS, może otrzymać zaświadczenie o odzyskaniu zdolności do pracy?

Tak, jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu badania lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. Na tę okoliczność lekarz orzecznik wystawia odpowiednie zaświadczenie.

Ważne: Zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 K.p. (art. 59 ust. 7 i 8 ustawy zasiłkowej).

Zaświadczenie to jest wystawiane w formie elektronicznej i przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który udostępnia je pracodawcy (płatnikowi składek). Zawiera ono:

 • datę wystawienia,
   
 • dane pracownika i płatnika składek,
   
 • datę ustania niezdolności do pracy,
   
 • identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność,
   
 • imię i nazwisko lekarza orzecznika ZUS wystawiającego zaświadczenie oraz oznaczenie oddziału ZUS,
   
 • informacje dla pracownika o odzyskaniu zdolności do pracy i konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy nieposiadającemu profilu informacyjnego płatnika składek.

W tym ostatnim przypadku lekarz orzecznik ZUS przekazuje pracownikowi w dniu badania wydruk wystawionego przez siebie zaświadczenia albo wystawia je na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego i opatruje podpisem i pieczątką.

Otrzymane zaświadczenie pracownik dostarcza pracodawcy, który nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek.

Ponadto ZUS informuje lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o "skróceniu" przez lekarza orzecznika okresu orzeczonej przez niego niezdolności do pracy (art. 59 ust. 9a ustawy zasiłkowej).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.