rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016

Obliczanie zasiłku dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru składek

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od ubiegłego roku. Do końca lutego br. podlegał ubezpieczeniom społecznym (bez chorobowego) i opłacał preferencyjne składki na te ubezpieczenia. Od 1 marca br. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i podniósł kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia. Z jakich miesięcy ZUS przyjmie podstawę wymiaru składek do obliczenia zasiłku?

Obliczanie zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
rys. Obliczanie zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Na wstępie należy wyjaśnić, że przedsiębiorca, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli w tym przypadku najwcześniej po 29 maja 2016 r.

Nowe prawoPodstawę wymiaru zasiłku przysługującego przedsiębiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ustawy zasiłkowej). Jeśli jednak ubezpieczony, tak jak Czytelnik, nie ma 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku oblicza się w myśl obowiązującego od 1 stycznia br. art. 48a ustawy zasiłkowej. W takim przypadku, gdy ubezpieczony deklaruje jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe kwotę wyższą od najniższej, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz
   
 • kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Jeżeli przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o której mowa wyżej, uważa się kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przychodem, o którym mowa, jest kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). Nie ma więc znaczenia fakt jak długo jest prowadzona działalność gospodarcza, ale przez jaki okres przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zakładając, że niezdolność do pracy przedsiębiorcy, o którym mowa w pytaniu, powstanie w czerwcu br., to do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie przyjęta suma:

 • przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składki, po odliczeniu 13,71%, za okres od marca do maja 2016 r. (za 3 m-ce ubezpieczenia),
   
 • 1/12 przeciętnej kwoty podstawy wymiaru składki w części przewyższającej najniższą podstawę (tu 30% minimalnego wynagrodzenia), po odliczeniu 13,71%, za te same 3 miesiące i pomnożonej przez ich liczbę (3).
Przykład

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od listopada 2015 r. Od tego dnia podlega ubezpieczeniom społecznym, z tym że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpiła od 1 marca 2016 r. Do końca lutego br. opłacała składki na preferencyjnych warunkach, a od marca br. zadeklarowała jako podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia kwotę 5.000 zł. Najniższa podstawa wymiaru składek obowiązująca tę osobę wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2016 r. - 555 zł (po odliczeniu 13,71% - 478,91 zł).

W czerwcu 2016 r. ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowić będzie kwota 1.437,80 zł, według wyliczenia:

 • przeciętna najniższa podstawa wymiaru składek: (478,91 zł x 3 m-ce) : 3 m-ce = 478,91 zł,
   
 • 1/12 przeciętnej kwoty przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek: 5.000 zł - 555 zł = 4.445 zł; [(4.445 zł - 609,41 zł) x 3 m-ce] : 3 m-ce = 3.835,59 zł; 3.835,59 zł : 12 = 319,63 zł,
   
 • kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku: 478,91 zł + (319,63 zł x 3) = 1.437,80 zł.

Za każdy dzień choroby ubezpieczony otrzyma zasiłek chorobowy w kwocie 38,34 zł, tj. 1.437,80 zł x 80% : 30.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60