rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016

W sprawie o zasiłek z ZUS nie jest wymagane pismo przewodnie

Prowadzę biuro rachunkowe. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dostarczyła mi zwolnienie lekarskie. Jest ono wystawione w formie papierowej na druku ZUS ZLA. Przygotowałam już odpowiednie zaświadczenie płatnika składek. Wiem, że w celu naliczenia zasiłku chorobowego powinnam te dokumenty dostarczyć do ZUS. Czy przesyłając wymienione dokumenty do ZUS powinnam napisać jakieś pismo przewodnie? (pytanie nr 988706)

NIE, nie ma takiej potrzeby. Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby są m.in. zaświadczenia lekarskie wystawione w dotychczasowej formie na formularzu ZUS ZLA. Zaświadczenie w tej formie lekarz może wystawiać do 31 grudnia 2017 r. Dokument ten wraz z zaświadczeniem płatnika składek jest niezbędny do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego.

Przy czym w przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność, zaświadczenie płatnika składek powinno zawierać informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.).

Jeśli przygotowane przez uczestniczkę forum zaświadczenie płatnika składek zawiera wszystkie niezbędne dane, powinna ona jak najszybciej wysłać albo dostarczyć osobiście organowi rentowemu posiadaną dokumentację w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. Nie bez znaczenia bowiem pozostaje dla niej data dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA organowi rentowemu. Umożliwiając dokumentowanie czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, ustawodawca nakazał stosowanie sankcji za nieterminowe jego doręczenie odpowiednio płatnikowi zasiłków albo płatnikowi składek. Mianowicie ubezpieczony ma obowiązek jego dostarczenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się z reguły datę jego wystawienia. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie tego dokumentu nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Tak wynika z art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. Normę tę za sprawą art. 23 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066 ze zm.) należy nadal stosować do zaświadczeń lekarskich wystawionych na formularzu ZUS ZLA.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60