rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2016 r.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty:

 • 80% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia - w pierwszym roku pracy,
   
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia - w drugim i w kolejnych latach pracy.

Tak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. najniższa podstawa wymiaru ww. świadczeń przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

 • 1.277,09 zł w pierwszym roku pracy, tj. 80% z kwoty 1.850 zł = 1.480 zł; 1.480 zł - 202,91 zł,
   
 • 1.596,36 zł w drugim i następnych latach pracy, tj. 1.850 zł - 253,64 zł.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, w 2016 r. dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu (w drugim i kolejnych latach pracy) podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi kwota nie niższa od 798,18 zł (925 zł - 126,82 zł).

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy z tytułu "zwykłej" choroby wypłaca się wysokości 80% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru. Przy czym pracodawca może ustalić dla swoich pracowników wyższe wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 K.p. § 1 pkt 1).

Wysokość 80% podstawy wymiaru stosuje się także przy obliczaniu zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat ośmiu (w przypadkach określonych ustawą zasiłkową), chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

W wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru wypłaca się wynagrodzenie i zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy:

 • spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy,
   
 • przypadającej na okres ciąży,
   
 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Jeśli pracownicy przyznano świadczenie rehabilitacyjne i jego wypłata przypada na okres ciąży, to wysokość tego świadczenia również wynosi 100% podstawy wymiaru.

UWAGA! Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczenie rehabilitacyjne za okres choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zawsze wypłaca się w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Inne wysokości zostały określone dla:

 • niezdolności do pracy za okres "zwykłej" choroby przypadającej na czas pobytu w szpitalu, która wynosi 70% podstawy wymiaru (nie dotyczy to pracownika, który ukończył 50 lat najpóźniej w roku poprzedzającym chorobę, który za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia choroby w danym roku kalendarzowym otrzymuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru),
   
 • świadczenia rehabilitacyjnego za okres:
   
  • pierwszych 3 miesięcy (90 dni) - wynosi ono 90% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru,
    
  • od 91. dnia do zakończenia okresu jego pobierania - 75% podstawy wymiaru.

Natomiast wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy dodatkowo od daty złożenia wniosku o jego wypłatę, tj.:

wysokość zasiłku do 1 stycznia 2016 r. od 2 stycznia 2016 r.
okres wypłaty odpowiadający:
100%
» okresowi "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na warunkach "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) oraz okresowi urlopu ojcowskiego
 
» okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego w wymiarze:
- do 6 tygodni, w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (przyjęcia jednego dziecka),
- do 8 tygodni, w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka),
- do 3 tygodni, w razie przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia,
» okresowi urlopu ojcowskiego
60%
» okresowi urlopu rodzicielskiego
» okresowi urlopu rodzicielskiego przypadającego począwszy od odpowiednio 7-, 9-, 4-tygodnia tego urlopu
80%
» okresowi "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (także na warunkach tych urlopów) oraz urlopu rodzicielskiego - o ile wniosek o wypłatę zasiłku za okres fakultatywnych urlopów zostanie złożony w ciągu 14 dni od porodu
» okresowi urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego - o ile wniosek o wypłatę zasiłku za okres fakultatywnego urlopu zostanie złożony w ciągu 21 dni od porodu

Od 2 stycznia 2016 r. następuje "połączenie" dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego) i rodzicielskiego, w jeden urlop rodzicielski.

Wysokość zasiłku za jeden dzień niezdolności oblicza się jako 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru. Jest to tzw. stawka dzienna. Przykładowo, przy najniższej podstawie wymiaru stawka dzienna zasiłku w 2016 r. wynosi:

 • 34,06 zł w pierwszym roku pracy (1.277,09 zł × 80% : 30),
   
 • 42,57 zł w drugim i w kolejnych latach pracy (1.596,36 zł × 80% : 30).

Kwotę zasiłku przypadającą do wypłaty oblicza się mnożąc stawkę dzienną zasiłku przez liczbę dni niezdolności do pracy (odpowiednio urlopu związanego z rodzicielstwem).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60