rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015

Zasiłek chorobowy po przyznaniu renty

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim (okres zasiłkowy wyczerpie się w styczniu 2016 r.), złożył w ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy z chwilą przyznania renty należy zaprzestać wypłaty zasiłku?

Przepisy ustawy zasiłkowej nie przewidują zaprzestania wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi, który nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk bez względu na to, czy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z ubezpieczenia chorobowego przysługuje mu prawo do świadczeń za czas choroby (tj. wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku) do wyczerpania okresu ich płatności, tj. odpowiednio 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy (art. 8 ustawy zasiłkowej). Nie nabędzie jednak prawa do ewentualnego świadczenia rehabilitacyjnego po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, bowiem świadczenie to nie przysługuje m.in. osobom z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Natomiast prawo do renty powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku o to świadczenie. W sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownik pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, to prawo do renty powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego wynagrodzenia, zasiłku lub świadczenia. Tak wynika z art. 100 ustawy emerytalnej.

Okoliczność pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego ZUS bada na dzień zgłoszenia wniosku o świadczenie rentowe. Jeśli lekarz orzecznik ZUS ustali powstanie niezdolności do pracy w okresie wcześniejszym niż złożenie wniosku, to ZUS sprawdzi, czy świadczenia chorobowe były pobierane w dniu, od którego może zostać przyznana renta.

  Przykład  

Pracownik jest niezdolny do pracy nieprzerwanie od 15 lipca 2015 r. (okres zasiłkowy wyczerpie się 12 stycznia 2016 r.).

We wrześniu 2015 r. pracownik złożył w ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W tym samym miesiącu lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jest on częściowo niezdolny do pracy z powodu choroby od września 2015 r. (posiada odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy).

Pomimo tego, że wniosek o rentę został złożony we wrześniu 2015 r., wypłata renty zostanie przez ZUS podjęta od 13 stycznia 2016 r., tj. po zaprzestaniu pobierania zasiłku chorobowego.

Ważne: Pracownik z ustalonym uprawnieniem do renty z tytułu niezdolności do pracy nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Zgodnie z powyższym, gdyby umowa o pracę została rozwiązana przed zakończeniem okresu zasiłkowego (np. była zawarta na czas określony), to pracownik utraciłby prawo do zasiłku chorobowego od następnego dnia.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60