rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

DRUKI - Filary systemu emerytalnego

ZUS EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego

Informacja do wniosku w sprawie kapitału początkowego

ZUS EMC - Wniosek o emeryturę częściową

Informacja do wniosku o emeryturę częściową

ZUS EMP - Wniosek o emeryturę

Informacja do wniosku o emeryturę

ZUS ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Informacja do wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

ZUS EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową

Informacja do wniosku o emeryturę pomostową

ZUS ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Informacja do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Informacja do oświadczenia o osiąganiu przychodu

ZUS ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Objaśnienie do informacji o okresach składkowych i nieskładkowych

ZUS ERPO - Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

ZUS ERR - Wniosek o rentę rodzinną

Informacja do wniosku o rentę rodzinną

ZUS ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej

ZUS ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Informacja do wniosku o świadczenie przedemerytalne

ZUS EWS - Wycofanie wniosku

ZUS EZP - Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce

Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

Wniosek o rentę socjalną

ZUS ER-9 - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

ZUS ER-13 - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

ZUS ER-16 - Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

ZUS ER-17 - Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej

ZUS ER-18 - Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty - osoby uprawnionej do renty socjalnej - osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego/zasiłku - osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

ZUS Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Informacja do wniosku o zasiłek pogrzebowy

OL-3 - Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej

OL-4 - Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika

OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia

OL-9A - Informacja o miejscach leczenia

OL-10 - Wywiad zawodowy

ZUS N-36 - Kwestionariusz oceny stanu zdrowia

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60