rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (302) z dnia 10.10.2011

Praca na roli a nagroda jubileuszowa

Pracownik ubiegający się o wypłatę nagrody jubileuszowej złożył w kadrach zaświadczenie z urzędu gminy stwierdzające 3-letni okres prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czy okres pracy na roli podlega wliczeniu do stażu uprawniającego do nagrody, jeżeli zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania, do stażu jubileuszowego wlicza się zatrudnienie w innych zakładach pracy?

Przepisy wewnątrzzakładowe przewidują możliwość zaliczenia do stażu, od którego zależy prawo i wysokość nagrody jubileuszowej pracy w innych zakładach pracy, a tym samym w tym stażu należy uwzględnić udokumentowany okres pracy na roli.

Poruszone w pytaniu zagadnienie reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310). Jak wynika z jej art. 1, ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
   
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
   
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Okres pracy w gospodarstwie rolnym przypadający przed 1 stycznia 1983 r. podlega wliczeniu do stażu uprawniającego do nagrody, w sytuacji gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • pracownik pracował w tym gospodarstwie po ukończeniu 16 lat,
   
 • gospodarstwo było prowadzone przez rodziców lub teściów,
   
 • pracownik przejął to gospodarstwo i rozpoczął jego prowadzenie osobiście lub ze współmałżonkiem, bez względu na ewentualną przerwę między pracą w gospodarstwie a późniejszym jego objęciem.

Po tej dacie (31 grudnia 1982 r.) decyduje praca na roli w charakterze domownika, które to pojęcie sprecyzowano w obowiązującej do 31 grudnia 1990 r. ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. nr 24, poz. 133 z późn. zm.). Stosownie do zawartej w niej definicji, domownikiem był członek rodziny rolnika lub inna osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyła 16 lat, nie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowiła jej główne źródło utrzymania.

Aktualnie, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.), za domownika uważana jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
   
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
   
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Ważne: Zaliczenie okresu pracy na roli, do pracowniczego stażu pracy, może nastąpić po odpowiednim udokumentowaniu tego okresu, np. zaświadczeniem wydanym na wniosek zainteresowanego przez właściwy urząd gminy.

 

  Przykład  

Regulamin wynagradzania firmy komunalnej przewiduje nagrody jubileuszowe za pracę w branży. Pracownik udokumentował wcześniejszy 11-letni okres zatrudnienia w gospodarce komunalnej w charakterze montera oraz 3-letni okres prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jeśli zakładowe regulacje płacowe przyznają uprawnienie do nagród jubileuszowych tylko za pracę w danej branży, to zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie podlega zaliczeniu do okresu wpływającego na prawo i wymiar nagrody jubileuszowej. Zaliczyć można tylko zatrudnienie branżowe.

  Przykład  

W zakładzie pracy wypłacane są nagrody jubileuszowe na podstawie ogólnego stażu pracy. Pracownik udokumentował okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia w latach 1969-1971, a następnie w latach 1982-1985. Gospodarstwo nie zostało przez niego przejęte w celu dalszego prowadzenia. Do okresu wpływającego na prawo i wymiar nagrody jubileuszowej zaliczeniu podlega okres pracy w gospodarstwie rolnym przypadający na lata 1983-1985, o ile spełnione są warunki do uznania go za domownika. Wcześniejszy okres nie podlega wliczeniu do stażu, ponieważ pracownik nie przejął tego gospodarstwa.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60